Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-22 09:44:53 przez Jacek Cabaj

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.word.czest.pl
Data publikacji strony internetowej: 2003-07-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:
  • Na stronie internetowej www.bip.word.czest.pl informacje dotyczące przetargów, zapytań ofertowych (ogłoszenia, załączniki, wyniki) umieszczone przed 01.01 2021 r zostały umieszczone w formie skanu, przez co nie mogą zostać odczytane przez syntezator mowy
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-01-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Kaleta, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (34) 36 16 009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego mieści się w Częstochowie przy ul. Hallera 1.
Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (informacja poniżej).
Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na terenie obiektów przy ul Hallera 1 w Częstochowie znajdują się obniżone krawężniki umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami nieograniczony dostęp do budynków.  Budynki posiadają trzy wejścia. Jedno wejście od strony ulicy do Biura Obsługi Klienta, dwa wejścia od strony placu manewrowego. Przy wejściu do Biura Obsługi Klienta ze względu na utrudnienia techniczne został zamontowany dzwonek przywołujący pracownika biura. Ponad to wszelkie sprawy związane z przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy można załatwić za pomącą platformy internetowej, bez konieczności odbycia osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta. Wejście nr 2 do budynku od strony placu manewrowego zostało przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku zostały zamontowane  drzwi o szerokości 141 cm. W strefie wejściowej droga posiada 5% pochylenie. Na parterze w budynku został zainstalowany węzeł sanitarny przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Połączone budynki zostały zaopatrzone w rozkładaną platformę podjazdową występującą w miejscu 2 schodów stanowiących  przejście do drugiego budynku w którym znajduje się sala komputerowa do części praktycznej egzaminów teoretycznych oraz sale szkoleniowe. Na parterze w budynku głównym została zamontowana Tablica Informacyjna opisująca rozkład pomieszczeń znajdujących się w budynkach.   
 
Tłumacz migowy
Aby skorzystać z usług tłumacza migowego należy ze strony internetowej www.word.czest.pl z zakładki do pobrania pobrać Wniosek o udział tłumacza języka migowego w egzaminie praktycznym. Wniosek dostępny jest również na miejscu w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu w/w wniosku należy go złożyć w Biurze Obsługi Klienta osobiście, lub za pomocą poczty internetowej.
 
W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców przy wszystkich wejściach zostały zamontowane dozowniki z płynem dezynfekującym.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kaleta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-22 09:44:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Cabaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-22 09:44:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kaleta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 09:32:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2029 raz(y)