ˆ

Szkolenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kurs Reedukacyjny - Problematyka Przeciwalkoholowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kurs Reedukacyjny - Problematyka Przeciwalkoholowa

Zgodnie z przepisami art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 978), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie organizuje i prowadzi kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
Przedmiotowe kursy adresowane są do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję starosty o skierowaniu  na odbycie  kursu reedukacyjnego.
Każdy kurs reedukacyjny prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013r., poz. 9) i wg programu określonego w w/w rozporządzeniu. Szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni w formie zajęć (wykładów) w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego.
 
Warunki uczestnictwa w kursie
 
Aby uczestniczyć w kursie należy:
    posiadać decyzję starosty o skierowaniu  na odbycie  kursu reedukacyjnego,
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
 
Zapis na kurs
 
 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD następujące  dokumenty:
    oryginał lub kopię decyzji starosty o skierowaniu  na odbycie  kursu reedukacyjnego,
    dowód uiszczenia opłaty za odbycie kursu,
    wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.
Zapisu na szkolenie można dokonać:
osobiście lub przez upoważnioną osobę w:
    
 
Biurze Obsługi Klienta
WORD w Częstochowie,
ul. Hallera 1,
 
Opłaty
Koszt kursu wynosi 500,00 zł.
 
Opłat należy dokonać przelewem bankowym lub gotówką w Kasie WORD.
Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego:
    
19 1050 1142 1000 0022 0497 9518
ING BANK ŚLĄSKI, Oddział w Częstochowie
Tytuł przelewu musi zawierać:
    
imię i nazwisko uczestnika szkolenia (ew. nazwę firmy)
 
    
rodzaj (nazwę)  szkolenia.
 
 
Kursy realizowane są w WORD w Częstochowie, przy ul. Hallera 1.
WORD w Częstochowie zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.
Kontakt:
 
tel.  34/ 361 60 01 wew. 11;

e-mail:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Adamiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-27 12:18:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kaleta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-27 12:21:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kaleta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27 14:11:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenie osób kierujących ruchem drogowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkolenie osób kierujących ruchem drogowym.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840, tekst jednolity z dnia 08 stycznia 2018 r. Dz. U. poz 143 z późn. zm. ).
 
 
Zapisy na szkolenie, przyjmowane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Gąciarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Gąciarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-07 10:17:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-07 10:17:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kaleta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27 11:57:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenia dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz 280).
 
 
 
 
Zapisy na szkolenie, przyjmowane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Gąciarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Gąciarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-07 10:15:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-07 10:16:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kaleta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27 11:57:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 luty 2016 r. (Dz.U. z 24.02.2016 r. poz. 232)
 
 
 
Zapisy na szkolenie, przyjmowane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Gąciarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Gąciarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-07 10:12:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-07 10:12:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kaleta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27 11:58:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »